نیازمندیها دات نت
آگهی رایگان ثبت نظر آگهی های ویژه
ليست کتابهاي پرفروش موسسه چشم انداز
زير نظر اساتيد مجرب
با متد آسان و کاربردي
شماره تماس سفارش: 07132341477-09382252774
کانال تلگرام: saeedjavizadeh@
وب سايت: www.gisland.org
ايميل: sjavizadeh@yahoo.com
کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (مقدماتي)
کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (پيشرفته)
کتاب آموزش کاربردي ENVI (مقدماتي و پيشرفته)
کتاب کاربرد Arc GIS در برنامه ريزي و مديريت شهري
کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در Arc MAP (با مقدمه اي از سيد کاظم دکتر علوي پناه)
کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در MATLAB
کتاب آموزش کاربردي سامانه نمايش و تحليل شبکه در هوا و اقليم (GrADS)
کتاب بارش (تئوري، اندازه گيري و توزيع)
کتاب آموزش اصول نگارش مقالات علمي(ويژه تمامي رشته ها)
کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله(ويژه علوم انساني و فني ومهندسي) همراه با فيلم آموزشي
کتاب آموزش اصول نگارش پروپوزال هاي علمي
کتاب تکنيک هاي آماري در مقالات ISI
کتاب خشکسالي و حاصلخيزي خاک(با مقدمه اي از پروفسور پرويز کردواني)
کتاب مباني آسيب پذيري خشکسالي (با مقدمه اي از دکتر داريوش حياتي)
کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم
کتاب مقدمه اي بر خشکسالي و شاخصهاي آن

برچسب
کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (مقدماتي)،کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (پيشرفته) ،کتاب آموزش کاربردي ENVI (مقدماتي و پيشرفته) ،کتاب کاربرد Arc GIS در برنامه ريزي و مديريت شهري ،کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در Arc MAP ،کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در MATLAB ،کتاب آموزش کاربردي سامانه نمايش و تحليل شبکه در هوا و اقليم (GrADS)،کتاب بارش (تئوري، اندازه گيري و توزيع)،کتاب آموزش اصول نگارش مقالات علمي(ويژه تمامي رشته ها) ،کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله(ويژه علوم انساني و فني ومهندسي) همراه با فيلم آموزشي،کتاب آموزش اصول نگارش پروپوزال هاي علمي ،کتاب تکنيک هاي آماري در مقالات ISI،کتاب خشکسالي و حاصلخيزي خاک،کتاب مباني آسيب پذيري خشکسالي،کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم،کتاب مقدمه اي بر خشکسالي و شاخصهاي آن
کتاب اصول نگارش مقالات علمي، پروپوزال نويسي، آموزش پروپوزال نويسي، کارگاه پروپوزال نويسي ، آموزش پروپوپوزال نويسي،کتاب مقاله نويسي،جزوه مقاله نويسي، کارگاه مقاله نويسي، دانلود جزوه مقاله نويسي، کارگاه رايگان مقاله نويسي، فيلم آموزشي مقاله نويسي، فيلم مقاله نويسي، مقاله علمي و پژوهشي، مقاله ،ISIاهميت ارتباطات علمي و نگارش آکادميک، تقسيم بندي مقالات علمي، اشتباهات رايج در مقاله نويسي، مديريت زمان در مقاله نويسي،کلاس مقاله نويسي ، کلاس مقاله نويسي در شيراز، آموزش مقاله نويسي، آموزشگاه مقاله نويسي، آموزش مقاله نويسي در شيراز، آموزشگاه مقاله نويسي در شيراز، ارسال مقالات به مجلات، مکاتبات بين الملل، انواع موتورهاي جستجو و پايگاه‌هاي اطلاعاتي، سرقت علمي-ادبي، سايت‌هاي کاربردي در زمينه سرقت علمي-ادبي، کنفرانس‌ها و نحوه شرکت در آنها، نرم‌افزارهاي مديريت ارجاعات، اهميت جداول و نمودارها درمقالات، تکنيک هاي آماري متداول در مقالات، شيوه‌هاي مختلف استناد به سبک ،APAرفرنس نويسي در مقالات،شيوه نامه ونکوور،شيوه نامه شيکاگو، اجزاي مختلف مقاله، ارکان مقاله، عنوان، عنوان مناسب براي مقاله، ويژگي هاي عنوان، نويسندگان، نگارش افيليشن، چکيده، اهميت چکيده، اجزاي چکيده، اشتباهات رايج در چکيده، کلمات کليدي، مقدمه، اجزاي مقدمه،بيان مسأله، پيشينه تحقيقات، اهداف، هدف کلي، اهداف جزئي، هدف کاربردي، مواد و روشها،طرح تحقيق، روش تحقيق، جامعه تحقيق، نمونه گيري، روايي و پايايي، نتايج، اهميت نتايج، اجزاي نتايج، اشتباهات رايج در نتايج، نتايج توصيفي، نتايج استنباطي، بحث، اجزاي بحث مقاله، اشتباهات رايج در نوشتن بحث مقالات، نتيجه گيري اصالت موضوع، منابع، پيوست، سپاسگزاري، فرم هاي داوري مقالات، جملات کاربردي در نگارش اجزاي مختلف يک مقاله، طبقه بندي مجلات از نظر روش‌هاي دسترسي، روش‌هاي مختلف انتخاب موضوع، ارتباط با دانشمندان و اساتيد به نام در داخل و خارج از کشور، انتخاب مجله ، علم سنجي و شاخص هاي آن، کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم، خشکسالي? موسسه چشم انداز هزاره سوم? کتاب خشکسالي? کتاب مديريت خشکسالي? کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم ،سعيد جوي زاده ، علي مراد حسن لي، زهرا حجازي زاده ، سارا کاوياني آهنگر ،سيد محمد جعفر ناظم السادات، منيژه براهيمي، محمد سليقه ،جواد بذرافشان ،سيد کاظم علوي پناه،علي درويشي بلوراني،علي اکبر شمسي پور،ابراهيم فتاحي،کمال اميدوار،محمدصادق دراني نژاد،تقي طاوسي،عادل سليماني ،عليرضاحسيني،سميه حجابي،مروري بر مفاهيم خشکسالي،تعاريف خشکسالي،شدّت خشكسالي،فراواني خشكسالي،وسعت منطقه‌اي خشكسالي،دوره تناوبي رخداد خشكسالي،علل وقوع خشكسالي ،روش‌هاي مطالعه خشكسالي،بررسي مطالعات خشکسالي در ايران و جهان،بررسي مطالعات خشکسالي در ايران،بررسي خشکسالي کشاورزي در مرکز ايران،بررسي خشکسالي در غرب و شمال غرب ايران،بررسي خشکسالي در شمال شرق ايران،بررسي خشکسالي در جنوب غرب ايران،بررسي منطقه اي خشکسالي در جنوب و جنوب شرق ايران،بررسي منطقه اي خشکسالي در شمال ايران،شاخص هاي خشکسالي،روش استاندارد کردن يا نرمال کردن کاربرد Z در مطالعات خشکسالي،شاخص ذخيره‌ي آب سطحي شاخص شرايط پوشش گياهي بر مبناي رطوبت خاک،شاخص روان‌آب استانداردشده بر اساس سنجش از دور پايش خشکسالي،شاخص دهک ها، شاخص خشکسالي بالم و مولي، شدت خشکسالي پالمر، شاخص ذخيره آب سطحي، پيش‌بيني خشكسالي،شاخص هاي انسو،تعيين تيپ هاي و الگوهاي گردشي هوا ،سنجش از دور در خشکسالي،کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت خشکسالي،مدل کردن دادههاي جغرافيايي،مدل برداري ،مدل شبکه اي ،مدل شبکه مثلثهاي نامنظم،خشکسالي و طوفان‎ هاي گردوغبار،سنجش از دو رو خشکسالي،مديريت ريسک خشکسالي، وضعيت مديريت ريسک خشکسالي ،خشکسالي و بحران آب در ايران و چالش هاي پيش رو ،پيامدهاي برداشت بي رويه و افت سطح آب زيرزميني،مديريت آب و تحولات آينده،تأثير تلفيق پديده النينو-نوسانات جنوبي (ENSO) و دماي سطح آب خليج فارس بر خشکسالي كشور ،محدوديت ها و موانع سازگاري در برابر خشکسالي ،اثرات خشکسالي بر مهاجرت خشکسالي و بيابانزايي، کتاب آموزش کاربردي سامانه نمايش و تحليل شبکه در هوا و اقليم (Gr ADS)، کتاب گردس، آموزش گردس، کتاب آموزشي Gr ADS ، آموزش Gr ADS ، موسسه چشم انداز، آموزش نرم افزار گردس، آموزش نرم افزار Gr ADS ، کتاب آموزش نرم افزار Gr ADS ، دوره آموزش نرم افزار Gr ADS ، دوره آموزش نرم افزار گردس ، دوره گردس، دوره Gr ADS ، کتاب آموزش نرم افزار گردس ،


شيراز-خيابان برق-کوچه يک-موسسه چشم انداز
09382252774 - فکس : 07132341477
irstudent10@gmail.com
سعيد جوي زاده
شيراز > فارس
http://gisland.org

کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (مقدماتي) , کتاب آموزش کاربردي Arc GIS (پيشرفته) , کتاب آموزش کاربردي ENVI (مقدماتي و پيشرفته) , کتاب کاربرد Arc GIS در برنامه ريزي و مديريت شهري , کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در Arc MAP , کتاب پردازش تصاوير ماهواره اي در MATLAB , کتاب آموزش کاربردي سامانه نمايش و تحليل شبکه در هوا و اقليم (GrADS) , کتاب بارش (تئوري , اندازه گيري و توزيع) , کتاب آموزش اصول نگارش مقالات علمي(ويژه تمامي رشته ها) , کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله(ويژه علوم انساني و فني ومهندسي) همراه با فيلم آموزشي , کتاب آموزش اصول نگارش پروپوزال هاي علمي , کتاب تکنيک هاي آماري در مقالات ISI , کتاب خشکسالي و حاصلخيزي خاک , کتاب مباني آسيب پذيري خشکسالي , کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم , کتاب مقدمه اي بر خشکسالي و شاخصهاي آن کتاب اصول نگارش مقالات علمي , پروپوزال نويسي , آموزش پروپوزال نويسي , کارگاه پروپوزال نويسي , آموزش پروپوپوزال نويسي , کتاب مقاله نويسي , جزوه مقاله نويسي , کارگاه مقاله نويسي , دانلود جزوه مقاله نويسي , کارگاه رايگان مقاله نويسي , فيلم آموزشي مقاله نويسي , فيلم مقاله نويسي , مقاله علمي و پژوهشي , مقاله , ISIاهميت ارتباطات علمي و نگارش آکادميک , تقسيم بندي مقالات علمي , اشتباهات رايج در مقاله نويسي , مديريت زمان در مقاله نويسي , کلاس مقاله نويسي , کلاس مقاله نويسي در شيراز , آموزش مقاله نويسي , آموزشگاه مقاله نويسي , آموزش مقاله نويسي در شيراز , آموزشگاه مقاله نويسي در شيراز , ارسال مقالات به مجلات , مکاتبات بين الملل , انواع موتورهاي جستجو و پايگاه‌هاي اطلاعاتي , سرقت علمي-ادبي , سايت‌هاي کاربردي در زمينه سرقت علمي-ادبي , کنفرانس‌ها و نحوه شرکت در آنها , نرم‌افزارهاي مديريت ارجاعات , اهميت جداول و نمودارها درمقالات , تکنيک هاي آماري متداول در مقالات , شيوه‌هاي مختلف استناد به سبک , APAرفرنس نويسي در مقالات , شيوه نامه ونکوور , شيوه نامه شيکاگو , اجزاي مختلف مقاله , ارکان مقاله , عنوان , عنوان مناسب براي مقاله , ويژگي هاي عنوان , نويسندگان , نگارش افيليشن , چکيده , اهميت چکيده , اجزاي چکيده , اشتباهات رايج در چکيده , کلمات کليدي , مقدمه , اجزاي مقدمه , بيان مسأله , پيشينه تحقيقات , اهداف , هدف کلي , اهداف جزئي , هدف کاربردي , مواد و روشها , طرح تحقيق , روش تحقيق , جامعه تحقيق , نمونه گيري , روايي و پايايي , نتايج , اهميت نتايج , اجزاي نتايج , اشتباهات رايج در نتايج , نتايج توصيفي , نتايج استنباطي , بحث , اجزاي بحث مقاله , اشتباهات رايج در نوشتن بحث مقالات , نتيجه گيري اصالت موضوع , منابع , پيوست , سپاسگزاري , فرم هاي داوري مقالات , جملات کاربردي در نگارش اجزاي مختلف يک مقاله , طبقه بندي مجلات از نظر روش‌هاي دسترسي , روش‌هاي مختلف انتخاب موضوع , ارتباط با دانشمندان و اساتيد به نام در داخل و خارج از کشور , انتخاب مجله , علم سنجي و شاخص هاي آن , کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم , خشکسالي? موسسه چشم انداز هزاره سوم? کتاب خشکسالي? کتاب مديريت خشکسالي? کتاب مديريت خشکسالي در هزاره سوم , سعيد جوي زاده , علي مراد حسن لي , زهرا حجازي زاده , سارا کاوياني آهنگر , سيد محمد جعفر ناظم السادات , منيژه براهيمي , محمد سليقه , جواد بذرافشان , سيد کاظم علوي پناه , علي درويشي بلوراني , علي اکبر شمسي پور , ابراهيم فتاحي , کمال اميدوار , محمدصادق دراني نژاد , تقي طاوسي , عادل سليماني , عليرضاحسيني , سميه حجابي , مروري بر مفاهيم خشکسالي , تعاريف خشکسالي , شدّت خشكسالي , فراواني خشكسالي , وسعت منطقه‌اي خشكسالي , دوره تناوبي رخداد خشكسالي , علل وقوع خشكسالي , روش‌هاي مطالعه خشكسالي , بررسي مطالعات خشکسالي در ايران و جهان , بررسي مطالعات خشکسالي در ايران , بررسي خشکسالي کشاورزي در مرکز ايران , بررسي خشکسالي در غرب و شمال غرب ايران , بررسي خشکسالي در شمال شرق ايران , بررسي خشکسالي در جنوب غرب ايران , بررسي منطقه اي خشکسالي در جنوب و جنوب شرق ايران , بررسي منطقه اي خشکسالي در شمال ايران , شاخص هاي خشکسالي , روش استاندارد کردن يا نرمال کردن کاربرد Z در مطالعات خشکسالي , شاخص ذخيره‌ي آب سطحي شاخص شرايط پوشش گياهي بر مبناي رطوبت خاک , شاخص روان‌آب استانداردشده بر اساس سنجش از دور پايش خشکسالي , شاخص دهک ها , شاخص خشکسالي بالم و مولي , شدت خشکسالي پالمر , شاخص ذخيره آب سطحي , پيش‌بيني خشكسالي , شاخص هاي انسو , تعيين تيپ هاي و الگوهاي گردشي هوا , سنجش از دور در خشکسالي , کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت خشکسالي , مدل کردن دادههاي جغرافيايي , مدل برداري , مدل شبکه اي , مدل شبکه مثلثهاي نامنظم , خشکسالي و طوفان‎ هاي گردوغبار , سنجش از دو رو خشکسالي , مديريت ريسک خشکسالي , وضعيت مديريت ريسک خشکسالي , خشکسالي و بحران آب در ايران و چالش هاي پيش رو , پيامدهاي برداشت بي رويه و افت سطح آب زيرزميني , مديريت آب و تحولات آينده , تأثير تلفيق پديده النينو-نوسانات جنوبي (ENSO) و دماي سطح آب خليج فارس بر خشکسالي كشور , محدوديت ها و موانع سازگاري در برابر خشکسالي , اثرات خشکسالي بر مهاجرت خشکسالي و بيابانزايي , کتاب آموزش کاربردي سامانه نمايش و تحليل شبکه در هوا و اقليم (Gr ADS) , کتاب گردس , آموزش گردس , کتاب آموزشي Gr ADS , آموزش Gr ADS , موسسه چشم انداز , آموزش نرم افزار گردس , آموزش نرم افزار Gr ADS , کتاب آموزش نرم افزار Gr ADS , دوره آموزش نرم افزار Gr ADS , دوره آموزش نرم افزار گردس , دوره گردس , دوره Gr ADS , کتاب آموزش نرم افزار گردس

اشتراک در توییتر اشتراک در فیس بوک اشتراک در کلوب اشتراک در گوگل اشتراک در فیسنما

هشدار پلیس فتا :

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام نیازمندیها :

نیازمندیها هیچگونه منفعت و مسِئولیت در قبال معامله شما ندارد و مسئولیت آن با آگهی دهنده میباشد.

نام آگهی دهنده :
شماره همراه :
شماره ثابت : 09382252774
موقعیت : ایران - تهران
آدرس : شيراز-خيابان برق-کوچه يک-موسسه چشم انداز
ایمیل :
قیمت : 09382252774
تاریخ ثبت : 1396‬ ‪دی‬ ‪29‬
تاریخ انقضا : 1397‬ ‪دی‬ ‪29‬‬
کلمات کلیدی : کتابهاي پرفروش موسسه چشم انداز, ,
139

کتابهاي پرفروش موسسه چشم انداز,

نظرات


نام و نام خانوادگی :  
متن نظر (پرسش) :  
 

فهرست آگهی های مرتبط

دوره‌های جامع آموزش آمار و SPSS, همراه با فیلم و کتاب، بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی، توسط دکتر جَوی زاده نویسنده بیش از ۱...
academic  ،  ایران - فارس  ،  تلفن : 09382252774     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪09/22

دوره‌ی جامع مقاله‌نویسی ISI، با متدی آسان و کاربردی، همراه با کتاب و فیلم، با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، توسط دکتر جَوی زاده ن...
academic  ،  ایران - فارس  ،  تلفن : 09382252774     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪09/22

آموزش دوره جامع GIS ، همراه با فیلم و کتاب، با متد آسان و کاربردی توسط، توسط دکتر جَوی زاده نویسنده بیش از ۱۰ کتاب در زمینه GIS با عضویت در مؤسسه‌ی ...
academic  ،  ایران - فارس  ،  تلفن : 09382252774     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪09/22

گروه پژوهش آنلاین به طور شبانه روز به صورت آنلاین در خدمت کاربران عزیز جهت مشاوره و انجام پایان نامه های کلیه گرایش های مدیریت و حسابداری خدمات ...
پژوهش آنلاین  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09120238921     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪09/21

با سلام وعرض ادب گروه علمی- پژوهشی مکانیک نوآور در مهرماه سال 1389 باهمکاری جمعی ازدانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعت...
aminghoodjani  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09163660120     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪08/27

انجام آمار پایان نامه با استفاده از نرم افزار SPSS * کاملا تخصصی * تحویل در کوتاه ترین زمان * کیفیت بسیار عالی شمار می توانید از طریق ایمل کار...
آزادی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09120238921--09197752029     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪07/02

انجام حرفه ای و تخصصی پاورپوینت برای پایان نامه در کوتاه ترین زمان شامل جدیدترین و حرفه ای ترین افکت ها می توانید برای هماهنگی کار خود را ایمی...
میثم آزادی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09120238921---09197752029     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪07/02

* ارائه مشاوره رایگاه در زمنیه انتخاب عنوان پایان نامه * ارائه عنوان به همراه مقاله بیس لاتین 2014 و 2015 * نگارش پروپوزال * تحلیل آماری به کمک نرم ا...
پژوهش آنلاین  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09120238921--09197752029     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪07/02

جهت دانلود بهترین فایل های آموزشی دروس مختلف ،انواع پاورپوینت ،مقاله نمونه سوالات کنکور،آزمون های استخدامی،جزوه، تحقیق و ... به وبلاگ www.filebox...
فاطمه   ،  ایران - تهران  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪03/07

انجام پروژه هایایان نامه مدیریت صنایع وحسابداری با تائید نهایی استاد تصمین نهایی استاد.
سمیرا سلیمی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09125794605     تاریخ بروزرسانی : ‪1397‬/‪01/30

نهاد ترویجی رایادانش یکی از نهادهای ترویجی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بوده و در زمینه ی علوم نانو محاسباتی فعالیت می کند. طرح طپش: دوره آموزشی...
reza  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09335319932     تاریخ بروزرسانی : ‪1396‬/‪12/02

موسسه علمی پژوهشی ایران تی پی با هدف آموزش، مشاوره و انجام پایان نامه و پروپوزال و اکسپت مقاله راه اندازی شده است و آموزش گام به گام پایان نامه ب...
ایران تی پی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09120831433     تاریخ بروزرسانی : ‪1396‬/‪11/18

ليست کتابهاي پرفروش موسسه چشم انداز زير نظر اساتيد مجرب با متد آسان و کاربردي شماره تماس سفارش: 07132341477-09382252774 کانال تلگرام: saeedjavizadeh@ وب سايت: ...
moein ahmadi  ،  ایران - تهران  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1396‬/‪10/29

برگزاری دوره های آموزشی HSE با اعطای مدارک بین المللی پایان دوره شرکت HSE‌ آریا با بهره گیری از اساتید مجرب و با سابقه درخشان در زمینه خدمات متنو...
جعفر شکری  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09192975791     تاریخ بروزرسانی : ‪1396‬/‪09/21

کلیه خدمات زیر با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارایه میگردد: انجام سمینار و پایان نامه رشته برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک انجام پروژه های دا...
عمران عمران  ،  ایران - البرز  ،  تلفن : 09011867343     تاریخ بروزرسانی : ‪1396‬/‪03/27

Pages :  
1 2


هرگونه کپی برداری از مقالات با ذکر لینک نیازمندیها دات نت بلامانع است .

ربات تلگرامی سایت نیازمندیها دات نت