نیازمندیها دات نت
آگهی رایگان ثبت نظر آگهی های ویژه
Lutron لوترون ساخت تایوان

پراپ کنداکتیوی لوترون CONDUCTIVITY PROBE YK-200PCD

ترانسمیتر لرزش و ارتعاش VIBRATION TRANSMITTER TR-VBT1A4

ترانسمیتر PH لوترون pH TRANSMITTER TR-PHT1A4

ترانسمیتر وزن LOAD CELL TRANSMITTER TR-LDT1A4

ترانسمیتر دو سیمه فشار ۲WIRES PRESSURE TRANSMITTER TR-PS2W bar

ترانسمیتر سرعت دور متر ، تاکومتر RPM TRANSMITTER TR-RPM1A4

ترانسمیتر صوت SOUND TRANSMITTER TR-SLT1A4

ترانسمیتر اکسیژن DISSOLVED OXYGEN TRANSMITTER TR-DOT1A4

ترانسمیتر کنداکتیویتی CONDUCTIVITY TRANSMITTER TR-CDT1A4

ترانسمیتر سرعت سنج باد ANEMOMETER TRANSMITTER TR-AMT1A4

اسید سنج قلمی PEN PH METER PH-222

فشار سنج / مانومتر MANOMETER PM-9102

ارتعاش سنج / لرزش سنج / ویبریشن متر قلمی PEN VIBRATION METER PVB-820

کدورت سنج پرتابل TURBIDITY METER TU-2016

جعبه مقاومت رومیزی RESISTANCE DECADE BOX, Bench type RBOX-408

میلی اهم متر با دقت بالا HIGH PRECISION MILLIOHM METER MO-2013

پراپ ولتاژ بالا HIGH VOLTAGE PROBE HV-40

ترازوی الکترونیکی DIGITAL SCALE GM-5001

ترازوی الکترونیکی GM-600G DIGITAL SCALE

ترازوی الکترونیکی DIGITAL BALANCE GM-1500P

ترازوی الکترونیکی DIGITAL BALANCE GM-300P

ترازوی الکترونیکی DIGITAL SCALE GM-5000

ترازوی الکترونیکی DIGITAL BALANCE GM-600P

ترازوی الکترونیکی DIGITAL SCALE GM-500

جعبه خازن رومیزی CAPACITANCE DECADE BOX CBOX-406

جعبه سلف رومیزی INDUCTANCE DECADE BOX LBOX-405

مولتی فانکشن شیمیائی دیتالاگر pH/ORP, DO, CD/TDS, SALT METER DATALOGGER WA-2017SD

WBGT متر دیتالاگر Heat Index WBGT Meter/datalogger WBGT-2010SD

ترانسمیتر رطوبت HUMIDITY TRANSMITTER TR-HUM1A4

ترانسمیتر دو سیمه رطوبت ۲WIRES HUMIDITY TRANSMITTER TR-RH2W

ترانسمیتر دما تیپ K مدل TEMP(Type K)TRANSMITTER TR-TMK1A4

ترانسمیتر دما PT100 مدل TEMP. ( Pt 100 ohm) TRANSMITTER TR-TMP1A4

گشتاور سنج دیجیتال پراب سرخود “آچار ترک” Torque Wrench TQ-8803

ترمومتر/دیتالاگر۴کاناله ۴channels THERMOMETER/data recorde TM-947SD

صوت سنج دیتالاگر SOUND LEVEL METER DATA LOGGER SL-4023SD

اکسیژن مترقلمی / ترمومتر O2 METER PO2-250

اسید سنج دیتالاگر pH METER DATA LOGGER PH-230SD

CO متر / ترمومتر CO METER / TEMP METER GCO-2008

کلر سنج پرتابل CHLORINE METER CL-2006

نیرو سنج ۱۰۰ کیلوگرم دیتالاگر FORCE GAUGE 100 Kg datalogger FG-6100SD

نیرو سنج ۵ کیلوگرم دیتالاگر FORCE GAUGE 5 Kg datalogger FG-6005SD

نیرو سنج ۲۰ کیلوگرم دیتالاگر FORCE GAUGE 20 Kg datalogger FG-6020SD

پاورآنالایزر سه فاز و تک فاز ۳PHASE POWER ANALYZER DW-6092

دما سنج |رطوبت سنج | co2 متر |دیتالاگر CO2/HUMIDITY/TEMP. DATA RECORDER MCH-383SD

لوکس متر / ترمومتر دیتالاگر LUX METER / TEMP DATALOGGER LX-1128SD

دما سنج / رطوبت سنج / فشار سنج حافظه دار HUMIDITY/BAROMETER/TEMP DATA RECORDER MHB-382SD

رطوبت سنج جامدات و غلات با پراب مجزا HUMIDITY CONTENT METER MS-7011

رطوبت سنج /دیتالاگر HUMIDITY/TEMP datalogger HT-3007SD

پاور آنالایزر سه فاز هارمونیک آنالایزر POWER/HARMONIC ANALYZER DW-6095

ترمومتر دیتالاگر ۱۲ کاناله ۱۲ channels TEMPERATURE RECORDER BTM-4208SD

ترانسمیتر توان اکتیو WATT TRANSMITER TR-WATT

ترانسمیتر جریان AC / DC مدل ۲۰۰۰A DC/AC CLAMP TRANSMITTER TR-CLP1A4

ترانسمیتر ضریب قدرت POWER FACTOR TRANSMITER TR-PFT

ترانسمیتر جریان مستقیم مدل DC A TRANSMITER TR-DCA1A4

ترانسمیتر توان اکتیو VAR TRANSMITER TR-VAR

ترانسمیتر مقاومت الکتریکی POTENTIAL TRANSMITTER TR-PTT1A4

ترانسمیتر جریان متناوب ACA TRANSMITTER TR-ACA1A4

ترانسمیتر لوکس “روشنائی” LUX TRANSMITTER TR-LXT1A4

ترانسمیتر فرکانس TRANSMITTER FREQUENCY TR-HZT1A4

ترانسمیتر ولتاژ متناوب TRANSMITTER ACV TR-ACV1A4

اکسیژن متر و اسید سنج OXYGEN METER + PH METER YK-2001DO

پراب اسید سنج نیزه ای SPEAR TIP PH ELECTRODE PE-04HD

اکسیژن متر و اسید سنج OXYGEN METER + PH METER YK-2001DO

اکسیژن متر و اسید سنج OXYGEN METER + PH METER YK-2001DO

پراب اسید سنج نیزه ای SPEAR TIP PH ELECTRODE PE-04HD

کنداکتیوی متر و اسید سنج CONDUCTIVITY / PH METER YK-2001CT

کنداکتیویتی متر و دما سنج قلمی CONDUCTIVITY METER PCD-431

پراب اسید سنج pH ELECTRODE PE-11

پراب اسید سنج pH ELECTRODE PE-11

اسید سنج خاک و مواد غذائی و شیمیائی SOIL PH METER PH-212

نشت یاب گاز ULTRASONIC LEAKAGE DETECTOR GS-5800

CO2 متر / ترمومتر / رطوبت سنج CO2 METER/Humidity/Temp METER GCH-2018

ترانسمیتر نشت یاب گاز ULTRASONIC TRANSMITTER/GENERATOR GS-400

اکسیژن متر پرتابل با سنسور مجزا OXYGEN METER DO-5510

کنداکتیویتی متر “هدایت سنج ” CONDUCTIVITY METER CD-4306

اسید سنج هوشمند INTELLIGENT PH METER YK-2001PH

پراب پراوانه ای باد سنج ANEMOMETER PROBE YK-200PAL

. پراب رطوبت سنج HUMIDITY PROBE YK-200PRH

آنالایزررنگ Color Analyzer RGB-1001

آنالایزررنگ Color Analyzer RGB-1002

اسید سنج / دماسنج PH METER / TEMP METER PH-207

اسید سنج PH METER PH-208

پراب فشار PRESSURE SENSOR PS-100

اسید سنج / mv / دما سنج PH-mV-TEMP METER PH-206

اسید سنج / mv / دما سنج PH-mV-TEMP METER PH-206

دیتالاگر بدون نیاز به کاغذ DATA LOGGER DL-9601A

وکیوم متر “خلا سنج” VACUUM METER VC-9200

مانومتر “فشار سنج تفاضلی”MANOMETER, 7000 mbar, differential input PM-9107

مانومتر “فشار سنج تفاضلی”MANOMETER PM-9100

تستر میدان الکترو مغناطیسی “گوس متر” ۳ Axis RF Electromagnetic Field Meter EMF-819

تستر میدان الکترو مغناطیسی “گوس متر” Electromagnetic Field Meter EMF-839

تستر میدان الکترومغناطیسی “گوس متر” Gauss meter EMF-827

گوس متر “تسلامتر” سه جهته ۳D EMF TESTER EMF-828

میکرومتر دیجیتال DIGITAL MICROMETER DC-516

کولیس ۱۵ سانتی متری دیجیتال DIGITAL CALIPER DC-515

یووی لایت متر با طول موج بلند UVA LIGHT METER UVA-365

یووی لایت متر با طول موج ۲۹۰ تا ۳۹۰ UV LIGHT METER UV-340

لرزش سنج / شتاب سنج / دور سنج نوری و مکانیکیVIBRATION/TACHOMETER VT-8204

لرزش سنج دیتالاگردار VIBRATION METER DATALOGGER VB-8213

دیتالاگر لرزش(ویبره)،سرعت،شتاب،جابجایی VB-8203

گشتاور سنج “ترکومتر” با سه نظام قابل تنظیم TORQUE METER, 15 Kg-cm TQ-8800

گشتاور سنج “ترکومتر” با آچار TORQUE METER, 100 Kg-cm TQ-8801

فشار سنج پرتابل PRESSURE METER, full line PS-9302

صوت سنج حرفه ای SOUND LEVEL METER, type 1 SL-4022

صوت سنج پراب مجزا SOUND LEVEL METER, separate probe SL-4013

صوت سنج پراب سرخود SOUND LEVEL METER, auto range SL-4012

صوت سنج پراب سرخود SOUND LEVEL METER, economical type SL-4010

صوت سنج حرفه ای SOUND LEVEL METER SL-4011

کالیبراتور صوت سنج SOUND CALIBRATOR, 94 dB SC-941

نیرو سنج فشاری و کششی ۲۰ کیلو گرم FORCE GAUGE, 20 Kg FG-20KG

نیرو سنج فشاری و کششی ۵ کیلو گرم FORCE GAUGE, 5000g FG-5005

نیرو سنج فشاری و کششی ۱۰۰ کیلو گرم FORCE GAUGE, 100 Kg FG-5100

نیرو سنج فشاری و کششی ۱۰۰ کیلو گرم FORCE GAUGE, 100 Kg FG-5100

نیرو سنج فشاری و کششی ۵ کیلو گرم FORCE GAUGE, 5000 g FG-5000A

پایه نگهدارنده نیرو سنج TEST STAND FOR FORCE GAUGE FS-1001

سرعت سنج باد پراب سرخود ANEMOMETER LM-81AM

سرعت سنج باد هات وایر “با سنسور گرمائی” تلسکوپی HOT WIRE ANEMOMETER AM-4204

سرعت سنج باد با پراب فنجانی CUP ANEMOMETER AM-4220

فلومتر / سرعت سنج باد / ترمومتر / دیتالاگر ANEMOMETER/FLOW METER /DATALOGGER YK-2005AM

سرعت سنج باد هات وایر “با سنسور گرمائی”تلسکوپی / فلومتر / دیتالاگر HOT WIRE ANEMOMETER / FLOW METER YK-2004AH

سرعت سنج باد / ترمومتر ANEMOMETER / TEMP METER YK-2001AL

سرعت سنج باد با پروانه فلزی ANEMOMETER, metal vane YK-80AM

فلومتر / سرعت سنج باد با پروانه فلزی FLOW METER / ANEMOMETER AM-4206M

سرعت سنج / فلومتر هوا با پروانه تلسکوپی ANEMOMETER mini vane AM-4216

سرعت سنج باد / ترمومتر پراب مجزا ANEMOMETER / TEMP METER AM-4203

باد سنج / فلومتر / سرعت سنج / دماسنج AIR FLOW METER / AIR VELOCITY METER / TEMP METER AM-4206

سرعت سنج باد پراب مجزا ANEMOMETER AM-4200

استروب اسکوب دیجیتال با دقت بالا DIGITAL STROBOSCOPE DT-2269

استروب اسکوپ و دور سنج “تاکومتر” TACHOMETER/STROBOSCOPE DT-2259

دور سنج “تاکومتر” نوری و مکانیکی LASER PHOTO/CONTACT TACHOMETER DT-1236L

دور سنج “تاکومتر” نوری و مکانیکی PHOTO/CONTACT TACHOMETER pocket type DT-2230

تاکومتر “دورسنج” نوری-مکانیکی PHOTO/CONTACT TACHOMETER DT-2268

تاکومتر “دورسنج” لیزری و مکانیکی PHOTO/CONTACT TACHOMETER DT-2236

پراب دمائی PT100 مدل Pt 100 ohm TEMPERATURE PROBE TP-100

پراب سطحی تیپ K مدل TYPE K TEMPERATURE PROBE TP-04

پراب نفوذی تیپ K مدل TYPE K TEMPERATURE PROBE TP-03

پراب دمائی معمولی TYPE K TEMPERATURE PROBE TP-01

پراب رطوبت سنج خاک و جامدات HUMIDITY CONTENT PROBE MS-71P

رطوبت سنج خاک SOIL MOISTURE METER PMS-714

فشار سنج محیطی/دماسنج و رطوبت سنج و نقطه شبنم قلمی BAROMETER/HUMIDITY/TEMP. METER PHB-318

رطوبت سنج جامدات پراب مجزا MOISTURE METER MS-7000HA

رطوبت سنج جامدات و چوب MOISTURE METER MS-7003

دیتالاگر دما ، رطوبت ، نقطه شبنم “حافظه دار” HUMIDITY METER DATA LOGGER YK-2005RH

دیتالاگر دما ، رطوبت و نقطه شبنم HUMIDITY METER data logger YK-90HT

دما ، رطوبت و نقطه شبنم جیبی با پاسخ زمانی سریع POCKET HUMIDITY METER HT-315

رطوبت سنج / دیتالاگر با پاسخ زمانی سریع HUMIDITY METER/Temp/Dew point/DATALOGGER HT-3015

رطوبت سنج / دماسنج / نقطه شبنم HUMIDITY + TEMP. + DEW POINT METER HT-3009

رطوبت سنج و حرارت سنج تماسی و محیطی HUMIDITY/TEMP METER HT-3006

رطوبت سنج / حرارت سنج HUMIDITY METER / TEMP METER HT-3005

رطوبت سنج و نقطه شبنم متر و دما سنج HUMIDITY/DEW POINT METER HD-3008

رطوبت سنج پراب سرخود HUMIDITY METER, mini pocket type LM-81HT

مولتی فانکشن محیطی MULTI FUNCTION 4 IN 1 LM-8000

مولتی فانکشن محیطی ENVIRONMENT METER EM-9000

ترمومتر لیزری “غیر تماسی” Infrared Thermometer TM-958

ترمومتر لیزری “تفنگی” و تماسی Dual laser THERMOMETER + type K thermometer TM-969

ترمومتر تماسی پرتابل THERMOMETER 2 IN 1 YK-2000PK

ترمومتر تماسی با دقت بالا PRECISION 0.01 degree THERMOMETER TM-917

ترمومتر دوکاناله تماسی TWO CHANNELS THERMOMETER TM-925

ترمومتر تماسی و غیر تماسی IR THERMOMETER + type K/J/R/E/T TM-939

ترمومتر لیزری پراب مجزا INFRARED THERMOMETER separate probe TM-908

ترمومتر لیزری و تماسی THERMOMETER 3 in 1 TM-2000

ترمومتر تماسی دوکاناله جیبی DUAL CHANNEL THERMOMETER TM-914

ترمومتر تماسی دو کاناله DUAL THERMOMETER TM-916

ترمومتر چهار کاناله ۴ CHANNELS THERMOMETER TM-946

کالیبراتور ترمومتر “دماسنج” THERMOMETER CALIBRATOR TC-920

کابل ارتباط دهنده کامپیوتر به دستگاه اندازه گیری لوترون مدل RS232 CABLE (isolate RS-232 cable), ear

نرم افزار هوشمند مدل SOFTWARE FOR INTELLIGENT INSTRUMENTS SW-U801-WIN

نرم افزار هوشمند مدل SOFTWARE FOR INTELLIGENT INSTRUMENTS SW-101-WIN

کابل ارتباط دهنده به کامپیوتر و دستگاه اندازه گیری مدل RS-232 CABLE (direct RS232 cable) UPCB-01

پراب مولتی متر با گیره سوسماری ALLIGATOR TEST LEAD TL-02AS

پراب لوکس متر LUX METER PROBE YK-200PLX

لوکس متر / ترمومتر در یک دستگاه lux meter / thermometer yk-2001lx

لوکس متر / نور سنج دیجیتالی LUX METER LX-107

لوکس متر پراب سرخود LUX METER LM-81LX

لوکس متر دیجیتالی DIGITAL LUX METER LX-105

لوکس متر و دیتالاگر “ثبت کننده” مدل LIGHT METER data logger YK-2005LX

لوکس متر حرفه ای LIGHT METER YK-10LX

فرکانس متر دیجیتال رومیزی GHz 2.7 FREQUENCY COUNTER, Bench type FC-2700

فرکانس متر دیجیتال پرتابل GHz 2.5 FREQUENCY COUNTER FC-2500A

کالیبراتور ولتاژ و جریان VOLTAGE/CURRENT CALIBRATOR CC-421

فانکشن ژنراتور رومیزی FUNCTION GENERATOR FG-2003

وات متر کلمپی POWER CLAMP METER, low power PC-6009

وات متر تکفاز WATT METER DW-6060

پاورآنالایزر True rms مدل POWER ANALYZER DW-6091

میلی اهم متر حرفه ای پرتابل MILLIOHM METER PORTABLE MO-2001

میلی اهم متر رومیزی MILLIOHM METER MO-2002

خازن سنج حرفه ای CAPACITANCE METER, professional DM-9023

ال سی ار متر حرفه ای LCR METER PROFESSIONAL LCR-9073

ال سی ار متر + مولتی متر در یک دستگاه مدل LCR METER+MULTIMETER DM-9093

مولتی متر اتورنج حرفه ای AUTO RANGE DMM MULTIMETER DM-9960

مولتی متر دیجیتالی بدون نیاز به باطری green power multimeter dm-9981g

مولتی فانکشن “مولتی متر” اتورنج digits MULTIMETER, Multi-functions DM-9090

مولتی متر AC/DC true rms مدل MULTIMETER 4digits, true RMS DM-9027T

مینی کلمپ نشت یاب جریان AC مدل ACA LEAKAGE TESTER DL-6054

مینی کلمپ آمپر متر AC ونشت یاب جریان ACA LEAKAGE TESTER, auto range DL-9954

کلمپ آمپر متر AC/DC ترمومتر دار DCA/ACA CLAMP METER, with temperature DM-6055C/F

کلمپ آمپر متر AC/DC لوترون DC/AC A CLAMP METER DM-6046

کلمپ آمپر متر mini ac/dc A clamp meter CM-9940


اطلاعات سایت حذف گردید

هشدار پلیس فتا :

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام نیازمندیها :

نیازمندیها هیچگونه منفعت و مسِئولیت در قبال معامله شما ندارد و مسئولیت آن با آگهی دهنده میباشد.

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
1027

نظرات
ارسال نظرات


نام و نام خانوادگی :  
متن نظر (پرسش) :  
تصویر امنیتی :
 
فهرست آگهی های مرتبط

مولتی متر هیوکی DT4252 فروشگاه اینترنتی اتوماسیون 24 www.automation24.ir با ارسال رایگان محصولات در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و لوازم اندازه گیری ب...
فروشگاه اتوماسیون 24  ،  ایران - قم  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/07

سیم چین فوجیا ژاپن PP60 فروشگاه اینترنتی اتوماسیون 24 www.automation24.ir با ارسال رایگان محصولات در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و لوازم اندازه گیری ...
فروشگاه اتوماسیون 24  ،  ایران - قم  ،  تلفن : 09104646576     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/07

کلمپ آمپر متر کیوریتسو 2007A فروشگاه اینترنتی اتوماسیون 24 www.automation24.ir با ارسال رایگان محصولات در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و لوازم اندازه ...
فروشگاه اتوماسیون 24  ،  ایران - قم  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/07

از دیگر تولیدات فروشگاه شایان کالا می توان به دستگاه شالی کوب خانگی اشاره نمود این دستگاه کلیه نیاز های یک شالی کار را براورده می نماید دستگاه ش...
شایان کالا  ،  ایران - آذربایجان غربی  ،  تلفن : 09148015541     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/07

تولیدی شایان کالا عرضه کننده بدون واسطه انواع دستگاه های کباب پز باربیکیو با کیفیت عالی ، ظاهری زیبا و فانتزی در سطح کشور. کباب پز باربیکیو مدل ...
شایان کالا  ،  ایران - آذربایجان غربی  ،  تلفن : 09148015541     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/07

سینی کابل گالوانیزه : سینی های کابل فلزی از فلزات گالوانیزه و استیل تولید می شوند. سینی کابل فلزی برای سیم کشی روکار و تو کار ساختمان کاربرد دار...
تیک صنعت برق  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09125068897     تاریخ بروزرسانی : ‪1402‬/‪03/04

بازرگانی آخوندزاده با بیش از 20 سال سابقه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع بست چهارپیچ- ایران بست -اینترپوز-تولیدکننده بست آهنگیر-تولیدکنن...
محسن آخوندزاده  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09126449093     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

حفاظ پایتخت تولید کننده حفاظ بوته ای, حفاظ آبشاری,حفاظ دیواری، حفاظ خاری, حفاظ کمانی ،نرده شاخ گوزنی, نرده دیوار , نرده بوته ای تولید کننده انو...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

صنایع فلزی حفاظ پایتخت تولید کننده انواع قطعات چدنی و توزیع کننده انواع گلنرده میباشد ساخت نرده سر دیوار ساخت نرده راه پله ساخت نرده راه پ...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

شرکت حفاظ پایتخت با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه ساخت و نصب انواع حفاظ با کادری مجرب در زمینه انواع حفاظ شاخ گوزنی ، سر نیزه ای و ... با کادری مجرب و ...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

حفاظ پایتخت تولید کننده حفاظ بوته ای, حفاظ آبشاری,حفاظ دیواری، حفاظ خاری, حفاظ کمانی ،نرده شاخ گوزنی, نرده دیوار , نرده بوته ای تولید کننده انو...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

تولید و ساخت دربهای کلاسیک حفاظ پایتخت سازنده شیکترین سازه های فلزی و کلیه کارهای آهنگری از قبیل: درب و پنجره و درب های پارکینگی کلاسیک، فرفور...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

حفاظ پایتخت تولید کننده انواع حفاظ آهنی ( شاخ گوزنی ،سر نیزه ای ، حفاظ آهنی درب ها ، حفاظ آبشاری ، حفاظ بوته ای ، حفاظ کمانی و ... ) آدرس سایت:www.h...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

صنایع فلزی حفاظ پایتخت تولید کننده انواع قطعات چدنی و توزیع کننده انواع گلنرده میباشد ساخت نرده سر دیوار ساخت نرده راه پله ساخت نرده راه پ...
حفاظ پایتخت   ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09127089321-55839784-09017089321     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪12/24

پولیشر چوب که برای بعد از عملیات cnc یا منبت دستی جهت پولیش کردن نقاط خارج از دسترس سمباده استفاده می شود که در شکل و اندازه های مورد نیاز مشتریان ...
شرکت برس صنعت پاسارگاد  ،  ایران - کرمانشاه  ،  تلفن : 09122787949     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪11/18

Pages :  
1 2


هرگونه کپی برداری از مقالات با ذکر لینک نیازمندیها دات نت بلامانع است .
طراحی و اجرا : کاریزما وب